DR. HOPPÁL ANNA

ÜGYVÉD, TÁRSASÁGI JOGI ÉS CÉGJOGI SZAKJOGÁSZ

SZAKTERÜLETEK

Társasági jog
 • cégalapítás
 • cégmódosítás
 • üzletrész átruházási szerződések (adásvétel, ajándék, csere)
 • társaságok működésének, belső szabályzatainak kialakítása
 • társaság tőkeszerkezetének átalakítása, szervezetének kialakítása
 • civil szervezetek alapítása, módosítása, megszüntetése (alapítvány, egyesület)
 • non-profit társaságok
 • cég tagjaival és ügyvezetőivel kapcsolatos felelősségi kérdések
 • végelszámolási eljárás
 • kényszertörlési eljárással kapcsolatos tanácsadás
 • csőd- és felszámolási eljárások (Magyarországon és az Unió területén egyaránt)
 • társaságok partnereivel kötendő szerződések elkészítése, véleményezése
 • vagyonrendezési eljárás
Ingatlanjog
 • ingatlan tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere) elkészítése, ellenjegyzése, szerződéskötés során jogi képviselet ellátása, földhivatal előtti eljárás
 • ingatlanokkal kapcsolatos használati megállapodások elkészítése
 • bérleti szerződések készítése
 • társasház alapítással kapcsolatos okiratszerkesztés (társasház alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, házirend)
 • ingatlan birtoklásával kapcsolatos ügyek (birtokvédelem)
 • haszonélvezettel kapcsolatos ügyek
 • szolgalmi jogokkal kapcsolatos ügyek
 • termőföld tulajdonjogával kapcsolatos ügyek
 • szomszédjogok
 • építési jog területei (szerződések, engedélyeztetések, vitás ügyek rendezése)
 • építési beruházások (új építésű ingatlanok, tetőtér beépítések) során teljes körű jogi képviselet ellátása

Szerződések joga

 • egyedi szerződések elkészítése
 • általános szerződési feltételek elkészítése
 • GDPR audit, valamint az ehhez kapcsolódó szükséges dokumentáció elkészítése
Családjog
 • házasság felbontásával kapcsolatos eljárások
 • szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos eljárások (gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj, szülői felügyeleti jog módosítása, megszüntetése)
 • gyámhivatali eljárások
 • házassági vagyonjog (házassági vagyonjogi szerződések, házassági vagyonközösség megszüntetése, házassági vagyon megosztás)
 • tartási és életjáradéki szerződések
 • anyakönyvi események magyarországi bejegyzése
Öröklési jog
 • végrendeletek
 • öröklési szerződések
 • tartási-életjáradéki szerződések
 • hagyatéki eljárások
Munkajog
 • munkaviszony létesítésével kapcsolatos dokumentumok elkészítése, véleményezése
 • munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok elkészítése, véleményezése
 • munkavédelmi kérdések
 • munkaügyi vita, peres eljárásban képviselet ellátása
Szellemi alkotások joga
 • szerzői jogok
 • szabadalmi jogok
 • védjegyjog
Bevándorlási és állampolgársági jogok
 • munkaerő igényléssel kapcsolatos eljárások, összevont kérelmezési eljárások
 • tartózkodási engedélyekkel, letelepedéssel kapcsolatos ügyintézés
 • honosítási eljárásokban, egyszerűsített honosítási eljárásokban teljes körű jogi képviselet, ügyintézés
 • magyar állampolgárság megállapítása iránti eljárások
 • anyakönyvi ügyintézés
Kártérítési jog és követeléskezelés
 • szerződésszegéssel okozott károk
 • szerződésen kívül okozott károk
 • sérelemdíj
 • szerződéseken alapuló követelések behajtása, ezzel kapcsolatos viták rendezése
 • fizetési meghagyásos eljárásokban, európai fizetési meghagyásos eljárásokban, kis értékű követelések európai eljárásban teljes körű képviselet Magyarországon és külföldön
 • végrehajtási eljárások
Ügyvédi irodám valamennyi, a fenti jogterülettel kapcsolatos jogi tanácsadást, peren kívüli, illetőleg esetleges peres eljárásokban való képviseletet is vállalja magyar és angol nyelven.

DR. HOPPÁL ANNA

EGYÉNI ÜGYVÉD

Társasági jogi és cégjogi szakjogász

 
1026 Budapest, Pasaréti út 12. I. em. 2.
Tel: +36 1 786 3156
Mobil: +36 70 509 2823
Fax: +36 1 785 8939